de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Particuliere hypotheek

U leent geld uit, aan een familielid, uw buurman of een medewerker van uw bedrijf. U heeft er vertrouwen in, want anders was u er niet aan begonnen. Toch wilt u wel zeker weten dat u het uitgeleende geld terug krijgt volgens de gemaakte afspraken. Dat lukt het beste als die afspraken goed op papier zijn gezet. Bijvoorbeeld afspraken over: de duur van de lening, de hoogte van de rente, op welk moment de rente kan worden aangepast, hoe de lening wordt terugbetaald. Een misschien wilt u ook wel zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op de woning van de geldlener, net zoals een bank dat zou hebben gevraagd. Dat hypotheekrecht wordt dan gevestigd door het tekenen van een hypotheekakte bij de notaris en door inschrijving van die akte in de registers van het Kadaster. Het recht van hypotheek geeft de geldverstrekker het recht om het onderpand in het openbaar te doen verkopen (de executieveiling) en zich, met voorrang op andere schuldeisers, te verhalen op de opbrengst indien de geldlener de lening niet terugbetaalt.

Wilt u een adviesgesprek over het opstellen van een leenovereenkomst? Via deze website kunt u online een afspraak maken.