de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Particuliere erfpacht - de groene erfpachtopinie

Wellicht heb je met het volgende te maken. Je hebt een woning, niet als eigenaar maar als erfpachter. En dat erfpachtrecht is geen 'gewone' erfpacht, maar 'particuliere' erfpacht. Dan weet je waarschijnlijk dat sinds 2011 banken veel voorzichtiger zijn met het geven van een hypothecaire lening. De banken willen een zogenaamde ´groene opinie´ hebben op de erfpachtvoorwaarden. Met een erfpachtopinie wordt vastgesteld dat de voorwaarden voldoen aan de eisen welke door een bank worden gesteld aan een eerlijk erfpachtrecht. Een erfpachtrecht is eerlijk als met de erfpachtvoorwaarden zowel met de rechten van de grondeigenaar als met de rechten van de erfpachter rekening wordt gehouden. Als de voorwaarden te eenzijdig zijn, ten gunste van de grondeigenaar, kan dat een 'oranje opinie' of zelfs een 'rode opinie' tot gevolg hebben. In die gevallen is het erfpachtrecht voor een koper moeilijker of zelfs helemaal niet met een hypotheek te financieren. De verkoopbaarheid van een woning kan daardoor dus problematisch worden. 

De Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) heeft ‘Criteria voor de financierbaarheid van erfpachtrechten gevestigd voor 01-04-2012’ vastgesteld. In deze criteria zijn objectieve regels vastgesteld waaraan een particulier erfpachtrecht moet voldoen om als ‘eerlijk’ erfpachtrecht financierbaar te laten zijn. Daarna is door de NVB nog de ‘Bancaire richtlijn financierbaarheid erfpachtrechten (te vestigen) vanaf 1-1-2013’ vastgesteld, welke richtlijn als basis dient te worden gebruikt bij nieuw op te stellen erfpachtovereenkomsten. 

Mr Harm ten Broecke is deskundig op het gebied van erfpachtrecht en kan beoordelen of op de toepasselijke voorwaarden een groene opinie zal worden afgegeven. Mocht dat niet zo zijn, dan kan Mr Harm ten Broecke adviseren wat er moet worden gedaan om de voorwaarden zodanig aan te passen dat deze daarna wel voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast kan Mr Harm ten Broecke adviseren bij het opstellen van een nieuwe erfpachtovereenkomst. In het verleden heeft Mr Harm ten Broecke geadviseerd aan gemeenten en professionele onroerend goedpartijen bij het opstellen van erfpachtvoorwaarden.

 

 

 

Wilt u een adviesgesprek? Via deze website kunt u online een afspraak inplannen.

 

Meer informatie kan je vinden op de website: http://erfpacht-advies.nl/