de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Onroerend goed

Als u een pak suiker koopt, rekent u af en daarmee is de transactie klaar. Transacties van zaken zoals grond, gebouwen, schepen en vliegtuigen moeten worden ingeschreven in openbare registers.

De meeste mensen komen in aanraking met het inschrijven in een register bij de aan- of verkoop van een woning. Met deze inschrijving wordt u officieel in- of uitgeschreven als de eigenaar van een woning of een stuk grond.

Het kopen van een woning, grond of een schip is een gecompliceerd proces. Laat u daarbij altijd adviseren. Ons team is zeer ervaren en staat u graag bij.