de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Starten onderneming

Naast de mogelijke beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid, en dus het persoonlijke risico, spelen ook andere argumenten een rol bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm:

• de vraag of een ondernemer alleen of samen wil werken
• de financiële positie van de ondernemer en daarmee samenhangend:
• de vraag of het de bedoeling is om in de onderneming kapitaal van derden aan te trekken.
• de fiscale gevolgen van de rechtsvorm


Eenmanszaak of BV?

Bij een eenmanszaak, een maatschap, een vof of een cv is bijvoorbeeld geen sprake van een onderscheid tussen het vermogen van de onderneming en het privé-vermogen van de ondernemer. Als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen heeft dit dus ook verstrekkende gevolgen voor uw partner. De besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon met een eigen vermogen, dat losstaat van het vermogen van de ondernemer. De ondernemer kan in beginsel niet meer geld verliezen dan tot het bedrag waarvoor hij of zij aandelen heeft genomen. De BV is zelf aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien.

Nadenken over de keuze voor een bedrijfsvorm is een belangrijke stap in het proces.


Risico's

Ondernemers stellen zichzelf een doel en zijn bereid risico's te nemen om dat doel te bereiken. Dat hoort er nu eenmaal bij. Er is echter een groot aantal dat u kunt vermijden door hier vooraf goed over na te denken. Hoe beperkt u uw beroepsrisico, uw aansprakelijkheid voor de schulden van de anderen, hoe draagt u tijdig uw belastingen af en hoe zit het met uw ondernemersrisico? Als consultant is bijvoorbeeld uw grootste risico dat u met een onbetaalde factuur blijft zitten, maar als handelsonderneming kunnen de risico's van veel grotere omvang zijn.

De meeste ondernemersrisico's zijn te ondervangen door te zorgen dat er Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Als deze maar duidelijk worden gehanteerd zijn er over allerhande bijkomende zaken bij het ondernemen duideljke afspraken. U kunt dan denken aan de gevolgen van het niet nakomen van afspraken door een klant, het uitblijven van een overeengekomen betaling en wat er geldt als een eerdr gesloten overeenkomst moet worden ontbonden.

 

 Wilt u een adviesgesprek? Via deze website kunt u online een afspraak inplannen.

"Startende ondernemers zijn van nature ongeduldig. Willen aan de slag. Toch geldt ook hier: eerst denken, dan doen."