de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Ondernemingsrecht

Ondernemers zien kansen, ontplooien initiatieven en kijken vooruit. Deze drang naar voren heeft ook z'n nadelen. Wie bergen wil beklimmen, kan struikelen over een kleine steen. Mr Harm ten BRoecke is deskundig en onafhankelijk en rustpunt voor ondernemers. Met hem kunt u de voor- en nadelen bespreken van de verschillende rechtsvormen voor uw onderneking.

Als ondernemer bent u immers straks een (rechts)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een onderneming drijft. Of, en in welke mate u dan aansprakelijk bent met uw prive-vermogen wordt mede bepaald door de rechtsvorm die u kiets of heeft gekozen voor uw onderneming. Wij bespreken zoal met u of uw start met een  eenmanszaak of een BV.

Is het tijd om samen een kop koffie te drinken en te spreken over de rechtsvorm van uw onderneming?  Neemt u contact op voor het maken van een afspraak?

 

 

"Ondernemers zijn optimisten. Ze zien eerder kansen dan valkuilen. Laat een ander meekijken, dat geeft de beste kansen om die valkuilen te omzeilen."