de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

De eigen bijdrage in het verzorgingshuis

Bij opname in een zorginstelling moet een eigen bijdrage worden betaald. Er is een zogenaamde 'lage bijdrage' en 'hoge bijdrage'. Welke bijdrage moet worden voldaan en de hoogte daarvan wordt als volgt bepaald:

  • de lage bijdrage: de eerste zes maanden (per 1 januari 2019 de eerste vier maanden) na de verhuizing naar een zorginstelling is de lage bijdrage verschuldigd. Die blijft u daarna betalen als u een partner hebt die nog thuis woont. De lage bijdrage bedraagt in 2017 maximaal €843 per maand.
  • de hoge bijdrage: na de zesde maand (per 1 januari 2019 na de vierde maand) na de verhuizing naar een zorginstelling is, als er geen partner is die nog thuis woont, de hoge bijdrage verschuldigd. De hoge bijdrage bedraagt in 2017 maximaal €2.313 per maand. De hoge bijdrage wordt jaarlijks gebaseerd op het 'verzamelinkomen' voor de inkomstenbelasting van twee jaar geleden. Bij dit inkomen wordt 8% per 1 januari 2018 4%) van het box-3-saldo opgeteld (dat is uw belastbaar vermogen). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van de hoge bijdrage jaarlijks vast. Voor 2017 wordt dus uitgegaan van het verzamelinkomen in 2015 en het belastbaar vermogen op 1 januari 2015. Bij deze vaststelling gebruikt het CAK gegevens van de Belastingdienst, de gemeente en de zorginstelling.

De wijze waarop de hoge bijdrage wordt berekend betekent dat, wanneer het inkomen uit pensioen en AOW minder is dan de berekende bijdrage, het 'tekort' moet worden voldaan ten laste van het eigen vermogen, dus met het eigen spaargeld. Zodoende zal er worden ingeteerd op het eigen vermogen. Als dat maar lang genoeg duurt kan dat over veel geld gaan. Heeft u een klein pensioen, maar wel bezit, dan heeft u er belang bij om na te denken over het overdragen van bezit aan uw kinderen. Wacht niet te lang, want voor u het weet is het weer 1 januari, de datum waarnaar wordt gekeken bij het bepalen van de omvang van het vermogen.

 

Wilt u een adviesgesprek? Via deze website kunt u online een afspraak inplannen.

 

U kunt vooraf uitzoeken wat de financiële gevolgen zijn van opname in een verzorgingshuis