de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Scheiden

 

Het einde van een relatie, of het nu gaat om een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen, is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de beide betrokken partners. Hebben de partners kinderen, dan heeft dat ook op hen invloed, zeker als er nog in gezinsverband wordt geleefd. Met het einde van een relatie sluiten de partners een gezamenlijke periode van hun leven af en start ieder van hen een nieuwe periode. De partners zijn voortaan ex-partners van elkaar.

Een relatie goed afwikkelen is niet simpel. Het tot dan toe gezamenlijke belang is weg; voortaan zal ieder van de partners vooral rekening houden met het eigen belang. En dat die belangen kunnen botsen, dat zal duidelijk zijn. Er moeten afspraken worden gemaakt over de kinderen (het ouderschapsplan), de woning, de verdeling van geld en goederen (en wellicht aflossing van schulden), eventuele partneralimentatie en verevening van opgebouwde pensioenrechten. Genoeg zaken dus om goed te regelen. Bij het goed regelen van zaken gaat het om:

a)    het regelen van alle relevante zaken; en

b)    het zodanig vastleggen wat jullie hebben afgesproken, dat daar achteraf geen discussie over kan ontstaan.

Niemand zit te wachten op een vechtscheiding. Om dat te voorkomen is het verstandig vroegtijdig een onpartijdige en terzake deskundige derde bij het regelen van de scheiding te betrekken. Deze kan het proces bewaken, meedenken bij het zoeken naar oplossingen welke voor de beide partners goed zijn en uiteindelijk vastleggen wat er wordt afgesproken. Mr Harm ten Broecke heeft ruimschoots ervaring met het regelen van een scheiding en het daaropvolgende traject voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

 

Wil je een adviesgesprek? Via deze website kunnen jullie online een afspraak inplannen. 

"Waar de emoties hoog oplopen, worden zelden goede beslissingen genomen. Voorkom een vechtscheiding en vraag hulp bij het maken van afspraken."