de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

APK voor huwelijksvoorwaarden

Met huwelijksvoorwaarden regelen echtgenoten de juridische gevolgen van hun huwelijk. De meeste voorwaarden worden gemaakt voordat het huwelijk wordt gesloten. Als het goed gaat - en daar ga je toch van uit als je gaat trouwen - zullen de voorwaarden de rest van jullie leven meegaan. Dat betekent dus dat je samen afspraken maakt, waar je op een veel later moment in je leven nog steeds aan bent gebonden.

Ben je eenmaal getrouwd, dan worden de huwelijksvoorwaarden goed opgeborgen en wordt daar doorgaans niet meer naar gekeken. Tot het moment dat blijkt dat je ze nodig hebt. Dan zoek je de huwelijksvoorwaarden op en hoop je dat hetgeen jullie destijds met elkaar hebben afgesproken nog steeds goed is. De verrassing dat op een later tijdstip blijkt dat de huwelijksvoorwaarden (niet meer) goed zijn, of doordat je er niets mee hebt gedaan niet de bescherming geven die je met de voorwaarden geregeld dacht te hebben, wil je niet hebben. Het is daarom goed om periodiek naar je huwelijksvoorwaarden te kijken. Een APK, maar dan voor je huwelijksvoorwaarden. Blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud in de voorwaarden, dan ben je er in ieder geval op tijd bij om ze aan te passen.

De bovenstaande tekst gaat over huwelijksvoorwaarden. Alles wat daar staat geschreven is op dezelfde wijze van toepassing op het geregistreerd partnerschap en de registratievoorwaarden die daarbij gemaakt kunnen worden.

 

Wil je een APK-gesprek? Via deze website kunnen jullie online een afspraak inplannen. 

 

 

"Bij huwelijksvoorwaarden is het belangrijk om vroeger gemaakte afspraken periodiek na te kijken. Daarmee kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen."