de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Familierecht

Over familie wordt vaak gezegd: je hebt ze niet voor het kiezen. Dat staat symbool voor de vaak ambivalente verhoudingen binnen de familiekring. Iedereen streeft naar een harmonieus familieleven. Vaak blijkt de praktijk anders te zijn. 

Het personen- en familierecht regelt de onderlinge verhoudingen, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Binnen de mogelijkheden van de wet kunt u aanvullende of afwijkende afspraken maken.

Huwelijk, samenleving, erfenis of echtscheiding, het zijn gebieden waar Mr Harm ten Broecke specialistische kennis heeft en u kan adviseren. Samen met u maken zoekt Mr Harm ten Broecke met u naar heldere antwoorden op uw vragen. Dat helpt u om, waar nodig, uw belanmgen goed te regelen. Zo is het goed geregerld en dat geeft u een gerust gevoel.

 

"Juist in familierelaties is het belangrijk om belangrijke afspraken goed vast te leggen. Dat voorkomt onbegrip en onmin."