de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Estate planning

De 'blauwe envelop', 'leuker kunnen we het niet maken' ..... iedereen is er mee bekend. Dagelijks hebben we te maken met belastingen. Die belastingen zijn nodig om onze samenleving te kunnen laten functioneren. Dat weet iedereen, maar meer betalen dan nodig is wil niemand.

Eén van de belastingen waar iedereen een keer mee te maken zal krijgen is de erfbelasting. Als iemand overlijdt gaat diens vermogen over op de erfgenamen. De erfgenamen zullen belasting moeten betalen over hetgeen zij hebben geërfd. Hoeveel erfbelasting er over een erfenis moet worden betaald hangt ondermeer af van de omvang van de nalatenschap en de relatie welke bestond tussen degene die overleed en de erfgenaam.

Het is nuttig om te weten hoeveel erfbelasting ongeveer geheven zal worden over uw nalatenschap. Als daar duidelijkheid over bestaat kan worden bekeken of het nuttig is om oplossingen te bedenken voor het besparen van erfbelasting. Het opmaken van een plan om erfbelasting te besparen, als daar aanleiding voor is, moet tijdig gebeuren. Daarbij kan worden gedacht aan het aanpassen van het testament of het geleidelijk, veelal door middel van schenkingen, overhevelen van vermogen naar de toekomstige erfgenamen.

Mr Harm ten Broecke kan voor u inzichtelijk maken wat in uw situatie bij overlijden aan erfbelasting te verwachten valt en helpen met het opzetten van een plan om erfbelasting te besparen.

 

 

Wilt u een adviesgesprek over erfbelasting? Via deze website kunt u online een afspraak inplannen.

 

"Je kunt regelen dat er niet meer erfbelasting wordt betaald dan nodig is."