de Haas ten Broecke
Mr Harm ten Broecke goed geregeld, gerust gevoel

Familierecht

Over familie wordt vaak gezegd: je hebt ze niet voor het kiezen. Dat staat symbool voor de vaak ambivalente verhoudingen binnen de familiekring. Iedereen streeft naar een harmonieus familieleven. Vaak blijkt de praktijk anders te zijn. 

Het personen- en familierecht regelt de onderlinge verhoudingen, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Binnen de mogelijkheden van de wet kunt u aanvullende of afwijkende afspraken maken.

Huwelijk, samenleving, erfenis of echtscheiding, het zijn gebieden waar de notaris specialist is en u kan adviseren. Samen met u maken wij heldere afspraken. Deze heldere afspraken worden vastgelegd in een akte. Deze akte wordt door ons voor u persoonlijk opgesteld. Zo is het goed geregeld en dat geeft u een gerust gevoel.